Breaking NewsGeneralNieuwsPolitics

JAARREKENING 2023 MET POSITIEF BUDGETTAIR RESULTAAT

Stad Oostende sloot haar jaarrekening 2023 af met een positief budgettair resultaat van 40,2 miljoen euro, wat 15,4 miljoen meer is dan geraamd. Het exploitatiesaldo bedraagt 29,9 miljoen euro, de investeringsuitgaven 19,3 miljoen euro en de autofinancieringsmarge 15,2 miljoen euro.

Transparantie bieden

In 2023 werd achter de schermen gezwoegd om met de jaarrekening een transparant beeld te geven over de financiële situatie van de stad. Om de historische liquiditeitsproblemen in het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) op te lossen nam de Stad, na enkele tussenoplossingen met thesaurievoorschotten, definitief een leningenpakket over van ruim 16 miljoen euro én deed ze een kapitaalsinbreng van 5,7 miljoen euro. Intussen werd één autonoom gemeentebedrijf opgericht voor meer efficiëntie en eenvormigheid.

Er werd de voorbije legislatuur op meerdere fronten hard gewerkt aan rationalisering en transparantie op vlak van financiën. Het Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid (AGGB) werd vereffend, hetzelfde gebeurde met de vzw Maatschappelijk Welzijn die onwettelijk georganiseerd was, en ook voor Buitengoed (eveneens onwettelijk) werd de structuur aangepast en deed de Stad een financiële inbreng. Bij de integratie van de boekhouding van de Stad en het OCMW werden oude verjaarde vorderingen oninvorderbaar verklaard. Daar waren zelfs nog vorderingen bij uit de jaren ’70.

De Stad trok nu ook de legaten die de stad de afgelopen tientallen jaren ontving binnen in de boekhouding, zoals de regels van het Agentschap Binnenlands Bestuur het voorschrijven. Dit heeft een positieve budgettaire impact gehad op de jaarrekening van 6 miljoen euro op het resultaat, maar belangrijker is dat deze legaten nu transparant en volledig kunnen worden opgevolgd en gerapporteerd. Dit is een louter boekhoudkundige, verplichte ingreep. Maar ook zonder deze beslissing van de financieel directeur waren de resultaten van deze jaarrekening positief. (Het verschil op het budgettair resultaat zonder deze boekhoudkundige ingreep zou minder dan een miljoen zijn, de autofinancieringsmarge zou nog steeds 11,1 miljoen euro geweest zijn.)

De Stad neemt zowel de opmerkingen van het toezicht ter harte als van onze interne auditor. Het enige doel is om een waarheidsgetrouw beeld te geven van de financiën van onze stad.

Hogere fiscale ontvangsten zonder belastingverhoging

De fiscale ontvangsten bedragen in 2023 118,2 miljoen euro, waarvan vooral de aanvullende belastingen (87,4 miljoen euro) een hogere realisatie kenden dan geraamd. De opbrengsten van de onroerende voorheffing en de personenbelasting zijn hoger dan geraamd. De belastingtarieven bleven gelijk.

De ontvangsten stegen enerzijds door de inflatie, maar anderzijds zeker ook door de opwaardering en uitbreiding van het woningaanbod. Wat de onroerende voorheffing betreft, was er 59,8 miljoen euro geraamd maar klokte de jaarrekening af op 61,3 miljoen euro. Ook voor de personenbelasting zijn er meer ontvangsten dan werd ingeschat. En dit zelfs zonder de bijzondere inkomsten in 2023 – Oostende kreeg 14 maanden in plaats van 12 maanden inkomsten doorgestort van Vlaanderen. Het budget werd opgetrokken van 18,3 miljoen euro naar 22,3 miljoen euro, maar er werd uiteindelijk 24,2 miljoen euro gerealiseerd.

De inkomsten van de GAS-boetes liggen met 2,3 miljoen euro lager dan ingeschat. Dit heeft verschillende oorzaken. In 2023 raakte het personeelskader van de dienst handhaving (gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers) moeilijk ingevuld, was het een mindere zomer en waren er dus minder vaststellingen op het strand, kon de inning van de snelheidsboetes door de stad zelf pas halfweg het jaar starten en liet de bestelling van camera’s om sluikstorters te betrappen op zich wachten omwille van privacyregels. Die inkomsten uit GAS-boetes zijn een inschatting die gemaakt werd in 2022. Bij de volgende begrotingswijziging zal er eventueel bijgestuurd moeten worden. Ook omdat het gemeentebedrijf Mobil’O nu de retributies voor parkeren voor zijn rekening neemt.

De inkomsten uit boetes zijn geen doel op zich. Het doel is een veilige een propere stad. Er wordt op gerekend dat die opbrengsten op termijn opnieuw dalen, alleen dan zal het doel bereikt zijn.

Binnen de totale rubriek van fiscale ontvangsten en boetes was er een realisatiegraad van 102,7%. Dus dat er minder inkomsten waren voor GAS-boetes dan oorspronkelijk voorzien, wordt ruimschoots gecompenseerd op andere posten. Verder werd er voor 108,4 miljoen euro aan diverse subsidies ontvangen en de eigen werkingsopbrengsten bedroegen 35,7 miljoen euro.

Met al deze opbrengsten financierde de Stad zijn werking met een kostprijs van 246,2 miljoen euro.  Belangrijkste uitgavenpost voor de Stad zijn de lonen: 110,2 miljoen euro, gevolgd door 56,2 miljoen euro aan toegestane werkingssubsidies. 44,8 miljoen euro ging naar diverse werkingskosten, de goederen en diensten. Verder bedroeg de individuele hulpverlening van het OCMW 25,5 miljoen euro.

Bijna 20 miljoen euro aan investeringen

De Stad investeerde in 2023 weer 19,3 miljoen euro in de stad. Dit is voor Oostende een gemiddeld bedrag. 7,2 miljoen euro werd geïnvesteerd in wegen en voetpaden en 2,6 miljoen euro ging naar de renovatie van de Koninklijke Stallingen. Er wordt 11,3 miljoen euro aan investeringsuitgaven overgedragen naar volgend jaar. 30% daarvan bestaat uit de uitgaven voor Hangaar I. Daarnaast zijn verschillende projecten volop in plannings- of uitvoeringsfase waarvan de uitgaven uiteindelijk in 2024 zullen gebeuren. Denk aan het nieuwe Bosjoenk (met een fuifzaal, kinderopvang, repetitielokalen, enz.), de site Wiegelied, de plannen om eindelijk de stedelijke werkhuizen te vernieuwen, investeringen aan het openbaar domein zoals de omgevingswerken aan de Skytowers… Anderzijds werd ook oud en ongebruikt patrimonium verkocht. De belangrijkste inkomst hier werd gehaald uit de verkoop van de parking in het Europacentrum (5,8 miljoen euro).

De totale financiële schuld bedraagt eind 2023 253 miljoen euro. Daarin zit de opname van 19 miljoen euro voor eigen investeringen vervat, maar ook de overname van de leningen van het AGSO (16,1 miljoen euro) en leasingschulden en doorgeefleningen zoals voor KVO en de kerkfabrieken. In 2023 werd ook voor 15,6 miljoen euro leningen afgelost.

De stadswaarborgen worden transparant opgelijst in de jaarrekening. De waarborgen voor de renovatie van het Kursaal en voor de eenmaking van het ziekenhuis zitten nog in de pijplijn. Deze werden nog niet toegezegd in 2023. Het al dan niet toestaan van deze waarborgen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Voor de investeringen in het Kursaal gaat het over een bedrag van zo’n 25 miljoen euro. Daarvan komt 9 miljoen euro van Vlaanderen en een half miljoen van de provincie. De nv EKO zal de noodzakelijke eigenaarsherstellingen uitvoeren voor 4 miljoen euro. De overige 11,5 miljoen euro zal volledig terugbetaald worden via inkomsten uit de exploitatie van het Kursaal. De Stad zal daar in tegenstelling tot de vorige renovatie, niet moeten aan bijdragen. Er ligt een stevig businessplan op tafel en er is geen reden om te twijfelen aan de haalbaarheid gezien de positieve resultaten van de vorige jaren en de bekwame ploeg aan het hoofd van het Kursaal. EKO nv zal voor die werken een lening aangaan van in totaal 16 miljoen euro en Toerisme vzw een overbruggingskrediet van 2 miljoen euro.

Wat de ziekenhuizen betreft, is er voldoende budgettaire ruimte voorzien in de volgende jaren. Zo is er in 2025 een overschot van 9 miljoen euro. Daarmee kan een deel van de kosten gedragen worden om ervoor te zorgen dat beide campussen een gelijkwaardige inbreng en dus ook een gelijkwaardige stem hebben in het nieuwe ziekenhuis, maar de grootste kost voor de fusie zal bij het eengemaakte AZ Oostende zelf liggen. Het voorzien van extra middelen voor het ziekenhuis komt zeker aan bod bij de volgende budgetwijzigingen. De jaarrekening is een rapportage van het boekjaar en blikt achteruit, niet vooruit.

▼ Like & Share ▼

You cannot copy content of this page

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, reclame en analyse. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wie we zijn Ons websiteadres is: https://www.O-info.be. Opmerkingen Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie. Media Voorgestelde tekst: Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website. Koekjes Voorgestelde tekst: Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u weer een reactie achterlaat. Deze cookies zijn een jaar geldig. Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. Wanneer u inlogt, zullen we ook enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken behouden. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd. Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag. Ingesloten inhoud van andere websites Voorgestelde tekst: Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Met wie we uw gegevens delen Voorgestelde tekst: Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail. Hoe lang we uw gegevens bewaren Voorgestelde tekst: Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden. Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken. Welke rechten u heeft over uw gegevens Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Waar uw gegevens naar toe worden gestuurd Voorgestelde tekst: Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.
Save settings
Cookies settings